. .
Skyline Oslo

Datové úložiště

Typy dat, které bude platforma plan4business obsahovat:

  • Data územního plánování z různých zemí a v různých formátech (DXF/DWG, Shapefile, CityGML, XPlanGML).
  • Využití půdy (land use) včetně GMES Urban Atlas.
  • Vybrané vrstvy z Open Street Map, především pak dopravní sítě jakožto základní referenční datovou sadu.
  • Natura 2000 podávající informaci o omezeních dané ochranou životního prostředí.
  • Informace pro obchodování (např. počet nemovitostí, provedené operace jako prodej či pronájem, cenové hladiny).
  • Sociální a ekonomická data (Eurostat).
  • Data o nemovitostech (např. právní status, současné využití) a další katastrální data.