. .
Skyline Oslo

Arkusz informacyjny

Tytuł plan4business
Platforma usługowa służąca agregacji, przetwarzaniu oraz analizie miejskich i regionalnych danych planistycznych
Cel Plan4business rozwija transgraniczną platformę usługową, oferującą użytkownikom dostęp do zharmonizowanych i zintegrowanych danych planistycznych, a także innych danych, opisujących uwarunkowania fizyczno-geograficzne oraz społeczno-ekonomiczne. Platforma umożliwi filtrowanie danych, analizy wieloczynnikowe oraz wizualizację wyników
Finansowanie 7. Program Ramowy Wspólnoty Europejskiej, Nabór FP7-ICT-2011-SME-DCL, projekt zespołowy
Budżet 2.540.956 € (wkład finansowy Unii Europejskiej 1.785.000 €)
Czas trwania projektu Kwiecień 2012- Marzec 2014
Koordynator Dr. Joachim Rix
Fraunhofer Institute for Computer Graphics Research IGD,
Darmstadt, Germany
Słowa kluczowe Dane przestrzenne, planowanie przestrzenne, plany miejskie, nieruchomości, integracja danych, analiza, wizualizacja 3D, publikacja sieciowa map

Oficjalny akruksz infromacyjny jest dostępny do pobrania.