. .
Skyline Oslo

Katalog danych

Platforma plan4business.eu integrować będzie są następujące:

  • Miejskie i regionalne dane planistyczne z różnych krajów( np. formaty: ALKIS, DXF/DWG, Shapefile, CITYGML, XPlanGML lub inne schematy aplikacyjne GML)
  • Użytkowanie terenu, włączając dane z GMES Urban Atlas
  • Open Street Map, jako dane dotyczące infrastruktury drogowej oraz jako kluczowe dane referencyjne
  • Dane z o sieci Natury 2000, jako informacja o potencjalnych ograniczeniach dla inwestycji wynikających z ochrony przyrody
  • Informacja o rynku (liczba i typ nieruchomości), transakcje (sprzedaż, wynajem) i ich liczba i rodzaj, lokalizacja, wysokość cen)
  • Dane socjoekonomiczne
  • Dane dotyczące pojedynczych nieruchomości (status prawny, aktualne użytkowanie, zasoby, dane inżynierskie)