. .
Skyline Oslo

Platforma plan4business

Platform diagram

Rys: Schemat Systemu

Rozwijana przez nas platforma plan4business składa się z kilku technicznych komponentów, zgrupowanych w trzy warstwy. Pierwsza z warstw zawiera interfejsy człowiek-maszyna (Client Layer / Portal), służące zarządzaniu danymi, integracji i konwersji oraz dostępowi do analitycznych funkcji platformy. Druga warstwa to mechanizmy przetwarzające (Integration and Analysis Layer). Odpowiadają za integrację i harmonizację danych oraz przetwarzanie analityczne. Wszystkie mechanizmy przetwarzające dostępne będą również dzięki API. Ostatnią warstwą jest warstwa magazynująca (Storage Layer), która zawiera manager zasobów oraz dwie różne bazy danych – archiwum danych oraz zasób podręczny.