. .
Skyline Oslo

Model biznesowy

Model biznesowy platformy plan4business opiera się na wielopoziomowej architekturze oferty. Każdy z poziomów umożliwia dostęp do konkretnych usług. Usługi oferowane przez portal i API będą odpłatne. Dostęp będzie uzyskiwany dzięki odpłatności bezpośredniej (Klienci), dzięki dostarczeniu danych (Dostawcy danych) lub świadczenia usług integracji (Opiekunowie danych) dla portalu. Istnieje również możliwość przekazywania praw dostępu do portalu, uzyskanych w opisany powyżej sposób. W ten sposób koszt integracji danych zostanie przeniesiony na użytkowników, korzystających ze zintegrowanych danych i nie będzie spoczywał w całości na Operatorze i Brokerach danych i usług. W konsekwencji wielkoskalowe integracje stają się szansą dla biznesu, a nie obowiązkiem.