. .
Skyline Oslo

Role interesariuszy

W modelu plan4business, główną role pełni pięć grup interesariuszy. Są to:

  • Dostawcy danych (Data Propviders), tacy jak: organy planistyczne, biura inżynieryjne, kręgi naukowe i prywatne firmy zajmujące się danymi geoprzestrzennymi
  • Opiekunowie danych (Data Curators), którzy przeprowadzą integrację oraz zapewnią jakość danych
  • Klienci (Clients) korzystający z usług oferowanych przez plan4business
  • Brokerzy danych i usług (Data Brokers) oferujący dane i usługi portalu
  • Operator portalu (Platform operator) będący organizacjami zapewniającymi dostępność i obsługę systemu plan4business

roles diagram

Ilustracja: Główne role udziałowców i interakcje między nimi